El nostre centre

Disposem d'unes instal·lacions actuals, en contínua evolució i properes a la gent del pirineu.

Fita Centre de Salut

Sala
d'espera

Fita Centre de Salut

Sala
d'espera

Fita Centre de Salut

Biomecànica

Fita Centre de Salut

Biomecànica

Fita Centre de Salut

Consulta 2

Fita Centre de Salut

Consulta 2

Fita Centre de Salut

Consulta 2

Fita Centre de Salut

Consulta 3

Fita Centre de Salut

Consulta 3

Fita Centre de Salut

Consulta 3

Fita Centre de Salut

Consulta 4

Fita Centre de Salut

Consulta 4

Fita Centre de Salut

Consulta 4

Fita Centre de Salut

Consulta 1

Fita Centre de Salut

Consulta 1

Fita Centre de Salut

Consulta 1

Compromesos amb el medi

A fitasalut estem compromesos amb el medi ambient i l'entorn que ens envolta, a tals efectes fem pública la nostra Política mediambiental.